سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل براتی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
مژگان زنده دل – گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک
عاطفه حکمت – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
حمیدرضا نوروزی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک

چکیده:

ساختار شبکه ای و سه بعدی هیدروژلهای پلیمری و تمایل آنها به جذب آب در محیط های مرطوب، آنها را به اسبابی جهت ذخیره آب در کشاورزی مدرن معرفی می کند. کنترل رهایش مواد فعال مانند کود و سم توسط هیدروژل ها می تواند مواد مغذی مورد نیاز گیاه را به تدریج به آن رسانده و به رشد آن کمک نماید، همچنین از آلودگی سفره های آب زیر زمینی توسط لیچینگ این مواد فعال جلوگیری شود. در این مقاله هیدروژل های پایه آکریل آمیدی با ساختار نیمه درهم تنیده (sIPN) با سنتز رادیکال آزاد آکریل آمید، پتاسیم آکریلات و پلیمر خطی پلی وینیل الکل ساخته شد. اثر مقادیر مختلف مونومرها و پلیمر خطی به صورت نسبت مولی بر روی نرخ تمایل به تورم تعادلی و رهایش نیترات آمونیوم بررسی شد. همچنین مکانیسم رهایش نیترات آمونیوم در ترکیب های مختلف بدست آمد.