سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

همایون کاتونی – مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان
محمد خالد احمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان

چکیده:

همانند سایر محصولات زراعی عملکرد دانه نخود برآیندی از اثرات تجمعی اجزای متشکله آن می باشد لذا شناسایی این اجزا و رابطه آنها با عملکرد دانه در گزینش ارقام پرمحصول بسیار حائز اهمیت است در سال ۷۹ به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی و تعیین همبستگی بین عملکرد دانه و سایر صفات زراعی آزمایشی بر روی چهل و نه رقم لاین نخو ددر قالبطرح لاتیس ساده ۷*۷ با دو تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرکه کردستان انجام شد.