سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیان نجفی تیره شبانکاره – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام هرمزگان

چکیده:

گونه گبر از خانواده Mimosaceae است و ۴ زیر گونه از آن در دنیا گزارش شده است. نتایج شناخت نقش عوامل اکولوژیک در انتشار و فراوانی این گونه نشان می دهد که دمای صفر از مهمترین عوامل اقلیمی محدود کننده در بخشهای غربی و شمالی انتشار گونه است در ضمن بارندگی به عنوان یک عامل محدود کننده محسوب نمیشود.
آبرفتهای دانه درشت دروان چهارم، کنگلومرای بختیاری، سازند آغاجاری از گروه فارس قابلیت استقرار جمعیتهای اینگونه را دارا می باشد. خاکهای مناطق رویش جمعیتهای گونه، فقیر از مواد آلی با بافتهای شنی تالومی با زهکشی مناسب و جزو خاکهای معمولی و بهندرت شور می باشد و بالاخره میزان تراکم و سطح تاج در هکتار این گونه در رویشگاه های مختلف با هدایت الکتریکی محلول خاک همبستگی منفی بالایی دارد.