سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کوروش قادری – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
جمال محمد ولی سامانی – دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا عمادی – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این تحقیق درباره محیط های متخلخلی می باشد که جریان از درون و روی آنها در حالت استغراق عبور می کند.یکی از این نوع محیطهای متخلخل که برای ایجاد تاخیر در سیلاب و کاستن از پیک هیدروگراف سیلاب طراحی و ساخته می شود سد پاره سنگی تاخیری نام دارد. جریان مستغرق در محیطهای متخلخل را می توان در سه ناحیه جریان بالائی، جریان درناحیه تراوش نرمال و ناحیه انتقالی مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق ابتدا با توجه به روابط ارائه شده توسط محققین مختلف برای تراوش در محیط های متخلخل درشت دانه، یک مدل ریاضی برای محاسبه دبی جریان عبوری در سدهای پاره سنگی تاخیری مستغرق ارائه شده است و برای بررسی صحت مدل ریاضی تهیه شده دو مدل فیزیکی از سد پاره سنگی به ابعاد ۳۰*۳۰*۶۰ سانتیمتر و با قطر دانه بندی ۱۰-۱۵mm و ۱۵-۲۰mm ساخته شده است. در ادامه به بررسی روابط و ضرائب ارائه شده توسط محققین مختلف برای جریان درون محیطهای متخلخل پرداخته شده و بهترین روابط انتخاب گردیده اند.