سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی محمدشریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کشتیسازی و صنایع دریایی دانشگاه
احمد رهبر رنجی – استادیار دانشکده مهندسی کشتیسازی و صنایع دریایی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

این مقاله درباره ورق های طویل بدون تقویتی و تحت فشار است که به بررسی عرض موثر ٣ آن می پردازد . مفاهیم مورد مطالعه در این مقاله ، درباره بیشترین استحکام ورقها و توزیع تنش در المانهای ورق، پس از کمانش و قبل از شکست و مفهوم عرض موثر برای تعریف سختی المان ورق ، همان طور که برای تئوریهای شکست ورق – های تقویت شده استفاده می گردد، است . ارزیابی نهایی به توصیه هایی بر مبنای معادلاتی که سال های قبل برای استحکام متوسط ورق بدون تنش توسعه یافته اند ، منجر می گردد . برخی پیشنهادات جهت تخمین استحکام سازه ای برای تعیین قابلیت اعتماد سازه های انعطافپذیر که از طریق داده های آزمایشی به دست آمده است، ارائه شده است . با ذکر تاریخچه، خلاصه ای از کارهای صورت گرفته توسط مهندسان هوافضا، راه و ساختمان و معماران دریایی بیان شده و لیستی از مهمترین فرمول های ارائه شده برای محاسبه عرض موثر و استحکام نهایی ورق ها علیالخصوص در صنعت دریایی، گردآوری شده است