سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان اسکافی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

رابطه اندازه‌گیری دبی برای انواع اشکال سرریزهای لبه تیز که جهت اندازه‌گیری جریان به کار می‌روند، دارای پارامترهای کسری نظیر توان عمق جریان می‌باشند که محاسبه دستی دبی را مشکل می‌سازند. در کار تحقیقی حاضر سرریزهایی با رابطه‌ای ساده جهت محاسبه دبی ارائه می‌شوند که با تغییر در شکل سرریز می‌توان به رابطه محاسبه دبی با توان عدد صحیح برای عمق جریان دست یافت. در این مقاله رابطه‌ای برای شکل سرریز با زوایای رأس مختلف ارائه شده است. میزان تئوری جریان با توجه به خصوصیات هندسی و ضرایب ثابت سرریز محاسبه شده است. چهار سرریز سهمی شکل با زوایای ۳۰، ۴۵، ۶۰ و ۹۰ درجه مورد بررسی قرار گرفته و روابطی برای هر یک از آنها ارائه شده و جهت محاسبه ضرایب جریان واسنجی شده‌اند. دقت اندازه‌گیری جریان در هر یک از سرریزها با توجه به زاویه آنها مورد بررسی قرار گرفته است. سرریزهای سهمی شکل مزایای هر دو نوع سرریز مستطیلی و مثلثی را داشته و می‌توانند در آبیاری مزارع و کاربردهای صنعتی و سیستمهای اندازه‌گیری خودکار جریان مورد استفاده قرار بگیرند.