سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یونس دانشبد – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
محسن ناصری – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

روشهای طراحی هیدرولوژیکی سیلاب احتیاج به یک متغییر زمانی جهت ورودی دارد، دقت تخمین دبی اوج یا هیدروگراف سیلاب بستگی به میزان دقت در محاسبه این متغیر زمانی دارد . زمان تمرکز پارامتر اولیۀ بسیاری ازسیستمهای محاسبه بارندگی – رواناب می باشد . کاربرد بسیاری از روشهای موجود مانند روش استدلالى و روش حفاظت خاک آمریکا بر پایه این پارامتر می باشد . علارغم اهمیت پارامتر زمان تمرکز در تخمین دبی اوج، این پارامتر در متون علمی چندان به آن نپرداخته اند و در عمل هم محاسبه آن جدی گرفته نمی شود . در این تحقیق روشهای محتلف تخمین زمان تمرکز و عومل مؤثر بر آن را معرفی می کنیم و آن را تحت شرایط مختلف برای یک صفحه مستطیلی که مشابه حوضه های شهری می باشد، محاسبه می کنیم . در انتها نتایج با روش دقیق موج جنبشی و داده های آزمایشگاهی مقایسه گردیده است .