سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمدعلی شوشی دزفولی – مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
اردلان مهرانی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

بمنظور بررسی روابط همبستگی بین عملکرد و برخی صفات موثر بر آن در ارقام امید بخش ارزن دم روباهی ۱۰ رقم ارزن دم روباهی از سالی از موسسه اصلاح بذر کرج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل ۱۰ تیمار و ۴ تکرار در تاریخ ۱۸ اردبیهشت سال ۱۳۸۰ در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول کشته شد.