سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بتول تقی پور – دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه اصفهان
محمدعلی مکی زاد – دانشجوی دکتری پترولوژی
مهدی حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه قزوین
صدیقه تقی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی

چکیده:

منطقه مورد بررسی بخشی از رشته کوههای طارم در ۱۲۰ کیلومتری شمال غرب قزوین قرار گرفته است این مناطق شامل یوزباش چای، سیردان و تاکند می شود از نظر زمین شناسی عمدتا از سنگهای آتشفشانی رسوبی و نفوذی ترشیری تشکیل یافته که غالب آنها دچار دگرسانی گرمایی شده اند. به طور کلی دگرسانیهای گرمایی این مناطق شامل سیلیسی شدن آلونیتی شدن، فلدسپاتی شدن و پروپلیتی شدن می باشد. بررسی کانیهای دگرسانیهای این مناطق عبارتند از: کانیهای گروه آلومینیوم – فسفات – سولفات به ویژه آلونیت و ژاروسیت، کانیهای رسی، کائولینیت، مونت موریلونیت، ایلیت، اسمکتیت، کلریت، سربسیت، کوارتز ، ژیپس و پیریت که مقدار آنها در انواع مختلف این گروه از دگرسانیها متفاوت است.