سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد مظهری – استادیار پژوهشی گروه تحقیقات اقتصادی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
هادی رفیعی – مربی و عضو هیأت علمی گروه پژوهشهای اقتصادی جهاد دانشگاهی واحد مشهد

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گوجه فرنگی و ارزیابی روابط کوتاه مدت و بلندمدت آن در استان خراسان رضوی می باشد. برای این منظور از تابع عرضه نرلاو در چارچوب رهیافت ARDL برای سالهای ۱۳۸۶-۱۳۶۳ استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اصلی ترین عامل تأثیر گذار بر عرضه گوجه فرنگی، تولید این محصول با یکسال وقفه و سطح زیر کشت محصول رقیب یعنی چغندرقند است که به ترتیب دارای تأثیر مثبت و منفی بر عرضه آن می باشند.