سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صابر انصاری – دانشجوی کشاورزی (آب) دانشگاه ارومیه
احمد نجفی – مرکز تحقیقات کشاورزی
کیوان خلیلی – دانشکده کشاورزی (آب) دانشگاه ارومیه
مهدی خوشبخت – دانشجوی دانشکده کشاورزی (آب) دانشگاه ارومیه

چکیده:

رواناب حاصل از ذوب برف عمده ترین بخش رواناب موجود در مناطق کوهستانی را در بر می گیرد. در این تحقیق یک حوضه آبریز کوچک در محل ایستگاه هیدرومتری میرآباد واقع در شمال غرب کشور (حوضه آبریز ارومیه، رودخانه شهر چای) مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته وسعی شده روشی برای بررسی و تخمین حجم رواناب حاصل از ذوب برق انباشته شده در منطقه با استفاده از مدل SRM مطرح شود. کمبود اطلاعات بدست آمده در ارتباط با دما و بارندگی در منطقه باعث وصول نتایج تخمینی قابل قبول شده است که در نهایت این مسئله در نمودار گرافیکی که از دو روش اندازه گیری و شبیه سازی بدست آمده به اثبات رسیده است.