سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نگار نومهناد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی – دانشگاه شهرکرد
حسین صمدی بروجنی – استادیار گروه مهندسی آب – دانشگاه شهرکرد
مجتبی موسوی – کارشناس سازمان آب منطقه ای شهرکرد
عفت زمانی – کارشناس سازمان آب منطقه ای شهرکرد

چکیده:

برداشت شن و ماسه از بستر و کناره های رودخانه باعث تغییرات مورفولوژیک رودخانه در مناطق بالا دست و پایین دست آن شده که این تغییرات پیامدهای مختلفی از قبیل تخریب شرایط طبیعی و تغییر در شرایط هیدرولیکی و هیدرولوژیکی جریان را به دنبال داشته که اغلب منجر به افزایش انرژی و گل آلودگی جریان (افزایش توان حمل رسوبات) تشدید فرسایش خاک و ایجاد مخاطرات زیست محیطی می شود. امروزه مدلسازی رودخانه به عنوان آبزاری کارآمد و موثر در انجام پیش بینی تغییرات مورفولوژیک رودخانه ناشی از دخالت انسان درحریم این رودخانه ها می باشد. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر برداشت شن و ماسه بر روی تنش برشی جریان و در نتیجه فرسایش بستر، توسط نرم افزار Mike11 بر روی رودخانه خشکه رود انجام شده است. رودخانه خشکه رود فارسان یکی از رودخانه های استان چهار محال و بختیاری است که با طول ۱۷ کیلومتر درشمالغربی شهر فارسان قرار دارد و از شاخه های اصلی رودخانه جونقان می باشد. بستر این رودخانه در چندسال اخیر دچار تراز کاهی به میزان حدود چهارمتر شده و این تراز کاهی علاوه بر ناپایداری کناره رودخانه باعث تخلیه ی آب زیرزمینی منطقه شده است.