سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
بابک امیدوار – دانشیار دانشگاه تهران
محمد صادق توکلی ثانی – کارشناس ارشد مدیریت در سوانح طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:
شریان های حیاتی عناصر بنیادین بقای شهرنشینی در دنیای مدرن امروز می باشند. این شریان ها جهت تولید و توزیع کالاها و خدمات در واحدهای شهری به کار می روند. اهمیت روزافزون این زیرساخت ها، محققان را به سمت شناخت نقاط قوت و ضعف آنها وکاربرد علم شبکه ها در برآورد شاخص عملکرد شریان های حیاتی وابسته به هم سوق می دهد. مبحث اندرکنش بین شریان های حیاتی در حال حاضر توجه دانشمندان زیادی را به خود جلب کرده است. در این مبحث روش هایی مطرح شده است که معرفی و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها موضوع مقاله حاضر می باشد.