سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد عرفانیان – شرکت مشانیر

چکیده:

بمنظور اطمینان از طراحی و ساخت صحیح ترانسفورماتورهای قدرت، بایستی آزمایشات کارخانه ای بر روی آنها انجام شود که آزمایشات عایقی مهمترین این آزمایشات می باشند . بعلت وجود نواقص و اشکالات در استانداردهای رایج و دلایل مختلف دیگری نظیرعدم استفاده از روشهای صحیح،کمبود امکانات آزمایشگاهی و هزینه زا بودن آزمایشات، غالباً بطور کامل و صحیح انجام نشده که این امر باعث می شود تا وضعیت عایقی ترانسفورماتور در زمان تحول نا مشخص بماند .
در این مقاله سعی گردیده تا ضمن تشریح آزمایشات عایقی مورد نیاز استانداردهای مهم رایج مورد بررسی قرار گرفته و روشهای مشخص و معینی برای آزمایشات عایقی ترانسفورماتور های قدرت کشور ارائه گردد