سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ناهید خدابنده – کارشناس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
سهراب ویسه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

برای تعیین مشخصات وکیفیت عایق های حرارتی مورد استفاده در ساختمان به روشهای آزمایش استاندارد نیاز است گام نخست برای تدوین استاندارد ملی، بررسی وشناخت استانداردهای موجود می باشد. در استانداردهای مختلف برای تعیین مشخصات هر نوع عایق حرارتی گروهی از آزمایشهای زیر تعیین شده است. ایپبعاد خطی چگالی ظاهری، پایداری ابعادی، رفتار در برابر آتش( گسترش سطحی شعله، شاخص گسترش حریق و شاخص گسترش دود) هدایت حرارتی مقاومت در برابر تغییر شکل مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن، مقاومت کششی عمود بر سطح مقاومت کششی موازی سطح بار شکست رفتار تحت بار نقطه ای مقاومت در برابر نشست اندازه گیری PH مقدار سولفات و کلرید محلول در آب حداکثر دمای مورد استفاده جمع شدگی خطی جذب بخار آب کوتاه مدت با غرقاب نمودن جزئی جذب آب درازمدت با نفوذ جذب بخار آب تغییر شکل تحت بارفشاری و دمای مشخص مقاومت فشاری رفتار برشی خزش ناشی از فشار انتشار بو نفوذپذیری بخار آب خوردگی و پایداری در برابر قارچ بعضی از این خواص از جمله هدایت حرارتی در عملکرد عایقگاری حرارتی اهمیت زیاد یدارد.