سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساسان عشقی – استادیار و رئیس پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهن
خشایار پورآذین – دانشجوی دکترای مهندسی زلزله ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مه

چکیده:

بدلیل آنکه بیش از ۶۵ % ساختمانهای موجود در کشور از نوع آجری غیر مسلح بوده و در طی زلزله های رویداده در کشور بیشترین آسیب بر آنها وارد شده است لازم است که بررسی های دقیقتری بر روی رفتار آنها صورت پذیرد. همانطور که در قسمتهای بعدی این مقاله اشاره خواهد گردید روشهائی که مبتنی بر اجزاء محدود یا اجزاء مجزا – اجزاء محدود هستند مناسبترین روشها برای تحلیل چنین دیوارهائی قبل از انهدام کامل آنها می باشند. برای تحلیل استاتیکی غیر خطی یک دیوار آجری تا مرحله ترک خوردگی روش اجزاء محدود روش مناسبی است در حالیکه روش اجزاء مجزا – اجزاء محدود برای تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیر خطی یک دیوار آجری تا مرحله بعد از ترک خوردگی یعنی تا آستانه فرو ریزی کامل آن مناسب می باشد. روشهای اجزاء محدود و اجزاء مجزا- اجزاء محدود در دیوارهای آجری غیر مسلح در ادامه ارائه خواهند گردید.