سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فتوگرامتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود ورشوساز – استادیار گروه فتوگرامتری، دانشکده نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا
سعید صادقیان – رئیس آموزشکده سازمان نقشه براری کشور،سازمان نقشه برداری

چکیده:

کشف و استخراج عوارض (ساختمان ها) در مناطق شهری از دو جهت حائزاهمیت است: اولاً کشف و حذف ساختمان از اطلاعات شهری جهت تهیه DTM و ثانیاً: کشف و استخراج ساختمان ها جهت بازسازی ساختمان ها و تهیه مدل رقومی سطح (DSM) لیزر اسکنر هوایی (لیدار) ابزاری است که با توجه به خصوصیات و ویزگی های آن، با سرعت و دقت مناسب مستقیما اطلاعات ساختار هندسی سطوح عوارض را برداشت می کند. روشهای کشف ساختمان عموما مبتنی بر فیلترینگ بوده و فیلترهای شیب مبنا و مورفولوژیکال ، در این موارد مناسبتر هستند. در روند استخراج ساختمان دو روش عمده مطرح می گردد. در روش اول با استفاده از داده های کمکی (عکس هوایی، نقشه موجود و …) اقدام به استخراج عوارض میگردد، در روش دوم بدون بهره گیری از داده کمی، فقط بر اساس داده های لیدار، استخراج ساختمان صورت می گیرد. در این مقاله پس از بررسی چندین روش متداول در این زمینه و مقایسه آنها، نتیجه میشود که توابع بیز به عنوان روشی مناسب، جهت هر نوع بافت منطقه و داده ای می باشد. همچنین توصیه میگردد از تلفیق تکنیکهای گوناگون (نظیر توابع بیز و داده های شدت موج بازگشتی) دریک تحلیل فازی، به عنوان روشی مطمئن در خودکار سازی استخراج عوارض شهری استفاده گردد.