سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شکوه صادق – عضو هیت علمی
فاطمه دارابی – عضو هیت علمی
مژده عصاره زادگان –
عبداله گلچین نیا – فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی

چکیده:

خشونت از نظر لغوی به معنای غضب، درشتی و تندی کردن و ضد نرمی تعریف شده است ( ۱خشونت را طیفی از رفتارهای بسیار تند و آسیب زا تا عکسالعملهای منفی چون بی تفاوتی و کم توجهیتعریف کرده اند ( ۲) پدیده دردناک خشونت علیه زنان در ابعاد گوناگون جسمانی ، جنسی و روانی میلیونها ( زن را در سراسر دنیا در طبقات مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی متاثر ساخته است . ( ۳خشونت در شکل های مختلف آن تجاوز آشگار به حقوق زنان است که رایج ترین آن خشونت خانگی و یا خشونت علیه زن در خانواده است که غالبا توسط شوهر به وقوع می پیوندد ، خشونت علیه زنان درخانواده به همان نسبت که آسیبهای شدید جسمانی بر جای می گذارد سلامت روان زن را نیز به مخاطره می اندازد . متاسفانه به دلیل خصوصی بودن حریم خانواده بررسی دقیق ابعاد خشونت امکان پذیر نیست لذاآمار دقیقی در این زمینه موجود نمی باشد . خشونت در جامعه پیامد های منفی و زیانباری در پی دارد از جمله این عوارض احساس عدم امنیت اجتماعی ، کاهشانرژیهای اعضای مثبت جامعه ، صرف انرژی افراد جهت مقابله با خشونت به جای استفاده مثبت در بهسازی اجتماعی ، ایجاد اختلال در روابط سالم اجتماعی ، ایجاد و پرورشانسانهای رنجور و ناتوان ( ، احساسعدم اطمینان و بی اعتمادی اجتماعی ، غیبت از کار و کاهشبهره وری است . ( ۴ در یکتقسیم بندی کلی پدیده خشونت به انواع : روانی ، جسمی ، جنسی و اقتصادی دسته بندی می گردد . که هر کدام از این مقوله ها عواقب متفاوتی دارد