سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرشاهرخ امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری
مسعود ورشوساز – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

با توجه به روش های متنوع و رایجی که در کاربردهای کنترلی، بررسی کیفیت و اندازه گیریهای دقیق صنعتی وجود دارد، استفاده از روش فتوگرامتری برد کوتاه با توجه به قابلیت ها و خصوصیات منحصر به فرد آن، از جایگاه مناسبی درکنترل کیفیت و اندازه گیری ها و مدلسازی های دقیق برخوردار گردیده است که وسعت این جایگاه رو به گسترش است. دراین مقاله سعی گردیده بامعرفی روش های گوناگون و رایجمورد استفادهدر اندازه گیریهای دقیق صنعتی و مقایسه کارایی آنها، قابلیت ها و مزایای کاربردی روش فتوگرامتری برد کوتاه بیان شده و از آن بعنوان روشی کارآمد، قابل جایگزینی و مقرون به صرفه نام برده شود.