سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلیل شاهی – دانشیار مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایر
نصیر برادران رحمانیان – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

انحراف وسائط نقلیه از مسیر، سقوط، واژگون شدن و برخورد با اشیاء و عوارض کنار جاده از مهمترین عوامل و علل جرح و مرگ ناشی از حوادث جادهای در تمام کشورهای جهان و از جمله ایران است. مطالعات نشان می دهد آنچه باعث جرح و مرگ راننده وسرنشین های وسائط نقلیه منحرف شده می شود واژگونی و معلق خوردن وسیله نقلیه در اثر توپوگرافی نامساعد محدوده بلافاصله از مسیر وبخصوص بخورد آن با اشیاء و عوارض کنار جاده ای است. در این تحقیق سعی شده است که با بررسی تعداد تصادفات خروج از جادهای و وضعیت کنار جادهای در شبکه ای از راههای کشور، اهمیت ایمن سازی کنار جاده نمایان گشته و راهکارها وروشهای ایمن سازی مناسب و قابل اجرا ارائه گردد.