سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین امینیان – شرکت توزیع جنوبغرب تهران
محمدتقی عاملی – دانشگاه صنعت آب و برق
محمدمهدی رضایی – شرکت توزیع برق مرکز

چکیده:

همواره نامتعادلی بار در شبکه های توزیع علاوه بر اشغال بی مورد ظرفیت شبکه و تجهیزات، موجب افزایش تلفات انرژی الکتریکی و در نتیجه افزایش هزینه های سرمایه گذاری میگردد. با اضافه نمودن تجهیزات به منظور رفع نامتعادلی بار و بالانس بار شبکه های توزیع فشار ضعیف علاوه بر صرف هزینه ای هنگفت سرمایه گذاری خرید تجهیزات موجبات تعمیر و نگهداری تجهیزات ا ضافه شده نیز فراهم می گردد. بنابراین به نظر می رسد که اگر با حفظ تاسیسات موجود و بدون اضافه نمودن هر گونه تجهیزاتی بتوانیم نسبت به بالانس بار و نهایتاً تعدیل بار فیدر اقدام نماییم گام موثری در جهت کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه های توزیع برداشته خواهد شد.