سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
رضا بابائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران
محمدعلی عبدلی – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:
روش های تهیه کمپوست به طور کلی در دو گروه: روش های کوچک مقیاس و روش های بزرگ مقیاس دسته بندی می شوند. روش های کوچک مقیاس اغلب یا شامل روش های سنتی هستند که بیشتر در روستاها کاربرد دارند و یا به صورت کمپوست خانگی معمول می باشند. مقاله حاضر به مرور روش های بزرگ مقیاس تهیه کمپوست از پسماندهای فسادپذیر، پسماند حیاط، کود حیوانی و غیره می پردازد. این روش ها شامل استفاده از انبارک ها، ریسه های غیر متحرک، ریسه های چرخان، توده های ساکن هوادار و راکتورها می باشند. انتخاب روش مناسب به زمان تهیه کمپوست، مواد قابل تجزیه، زمین مورد نیاز، دسترسی به منابع (نیروی کار، منابع مالی و غیره) و کیفیت محصول نهائی بستگی دارد. ریسه های غیر متحرک به دلیل عدم هوادهی به زمان بیشتری نیاز دارند و محصولی با کیفیت متوسط ارائه می دهند در صورتی که راکتورها در زمان کمتر محصول با کیفیت مطلوب تولید می کنند، هرچند که به نیروی کار ماهر نیاز دارند و نسبتاً پر هزینه می باشند.