سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جبار فلاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نصیری محلاتی – استاد گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
محمد تقی عبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی هدایتی – دکترای دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شناسایی و مطالعه اثرات گیاهاندارویی بر روی عوامل میکروبی مولد بیماری ها می تواند ما را در رسیدن به روشی پایدار در تولید این گیاهان رهنمون سازد و کاربردهای جدید را برای این گیاهان ایجاد نماید. باکتری سالمونلا یکی از عوامل مهم ایجاد بیماری های عفونی در انسان و دام می باشد. از این رو آزمایشی بر روی اثرات آنتی باکتریال اسانس شش گیاه دارویی: نعنا فلفلی، آویشن باغی، رزماری، زیره سیاه، اکالیپتوس و بومادران بر روی پنج باکتری سالمونلای جدا شده از پوسته تخم مرغ و دو نمونه استاندارد تایفی موریوم و اینترتیدیس تهیه شده از موسسه رازی اجرا گردید. نتایج حاصله نشان دهنده اثرات معنی دار اسانس گیاهان مذکور بر روی باکتری سالمونلا بود. بیشترین و کمترین اثر به ترتیب در اسانس آویشن بای (میانگین قطر هاله ممانعت از رشد باکتری، ۲۵/۶ میلی متر) و اکالیپتوس (میانگین قطر هاله ممانعت از رشد باکتری، ۳/۴ میلی متر) مشاهده گردید.