سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کوروش منوچهری کلانتری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن
سعادت پورمظفری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده مهن

چکیده:

استفاده از روش تقلیل یافته یک روش بسیار موثر و سریع در محاسبه ضرب پیمانه ای به پیمانه ۲n+1 می باشد که در rns برای افزایش سرعت محاسبات استفاده می شود. معماریهای مختلفی برای استفاده از این روش در پیاده سازی های سخت افزاری ارائه شده است که هدف انهاکاهش فضای مصرفی و افزایش سرعت محاسبات بوده است. ولی در این محاسبات همیشه عدد ورودی در قالب مورد نظر که همان قالب تقلیل یافته یک است نمی باشد. دراین مقاله دو روش برای تبدیل اعداد به قالب مورد نظر ارائه شدهاست که یکی از انها فضای کمتر و دیگری سرعت بیشتری دارد. در این روشها برای افزایش سرعت ازمعماری CSA استفاده شده است.