سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهین کرباسی راوری – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد اراک

چکیده:

با توجه به دامنه خمیری بالاو خاصیت متورم شدن خاکهای رسی در زمان جذب آب و کاهش مقاومت برشی و نیز دیگر تاثیرات روی خواص ژئومکانیکی ریزدانه های رسی، در این مقاله تلاش شده است که ضمن بیان علت تورم خاکهای رسی و بررسی تاثیر خواص فیزیکی و مکانیکی آهک و سیمان روی دو نوع خاک ریزدانه رسی و سیلتی پاره ای از خصوصیات فیزیکی – مکانیکی این دو نوع خاک در وضعیت تثبیت شده و نشده با سیمان و آهک ارائه گردد.