سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین صدقیانی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
فرزاد حبیب بیگی – کارشناس ارشدژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در سالیان اخیر، استفاده از سازه های زیر زمینی بالاخص تونلها به عنوان یک راه حل مهندسی از روند روبه رشدی برخوردار بوده است. در صورتیکه این سازه ها در مناطق زلزله خیز احداث شوند، کنترل پایداری آنها تحتبارگذاری زلزله ضروری خواهد بود. در این مقاله، با منظور کردن اثر اندرکنش خاک وسازهبه روش حل مستقیم و با استفاده از مرز گذرای لزج، تحلیل های دینامیکی انجام گرفته است. براساس مطالعات انجام شده به منظور حصول به نتایج با دقت کافی لازم است تا در تحلیلهای انتشار امواج، مقدار حداکثر نسبت طول المان به حداقل طول موج به ۲۵/۰ محدود گردد. همچنین مدلهای با نسبت ابعادی ۱ : ۳ با توجه به صرف زمان بسیار کمتر نسبت به مدلهای بزرگتر، جوابهای با دقت مناسبی را نتیجه داده اند.