سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرمنصور پزشک – دکترای الکترونیک، مدیر هسته الکترونیک پیشرفته (جنگال)
پیمان کهربایی – کارشناس ارشد هوافضا ، پژوهشکده الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق با چینش مجموعه ای از مفاهیم مربوط به رادارهای LPI، قابلیت کشف هدف در سیکر (seeker)توان-کنترلی نصب شده بر روی یک موشک کروز ضد کشتی بررسی شده است. هدف مورد نظر یک کشتی با RCS پایین (RCS<500m2) می باشد. در سناریوی طراحی شده سرعت موشک ۲۲۰ متر بر ثانیه و فاصله آن با هدف ۱۳ کیلومتر در نظر گرفته شده است. برای تخمین قابلیت کشف هدف پنج مدل برای وضعیت دریا استفاده شده که هر یک توسط یک چند جمله ای درجه دو که متوسط ضرایب بازگشتی دریا را به صورت تابعی از زاویه دید رادار (Grazing Angle) ارائه می کند، بیان شده است. توان ارسالی فرستنده با توجه به فاصله اولیه و RCS هدف انتخاب و در طول پرواز به نحوی تغییر می کند که نسبت سیگنال خروجی به نویز (SNR) ثابت نگه داشته شود. تغییرات متوسط توان ارسالی برای اهداف با RCS مختلف و نسبت هدف به کلاتر (Target to Clutter Ratio, TCR) برای وضعیتهای مختلف دریا بر حسب فاصله از هدف بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش RCS اهداف، متوسط توان ارسالی به صورت نمایی کاهش می یابد و با افزایش کلاتر دریا کشف هدف غیر ممکن گشته و یا در فاصله کمتری نسبت به هدف امکان پذیر است.