سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید خالوزاده – شرکت توزیع برق شهرستان مشهد ، دانشگاه فردوسی مشهد
ثمین صدربزاز – شرکت توزیع برق شهرستان مشهد ، دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا عادل برخوردار – شرکت توزیع برق شهرستان مشهد ، دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالستار رحمانی – شرکت توزیع برق شهرستان مشهد ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی _ اجتماعی در هر کشوری ، کیفیت منابع تأمین برق آن کشور است .تقریبا ۷۵ % تلفات زمان مصرف کنندگان نا شی از خطاها یی است که در شبکه توزیع رخ می دهد ومصرف کنندگان به درستی خواستار تأمین برق در سطح ایمنی بسیار بالا از ناحیه تولید کنندگان می باشند .
یکی از مهمترین بخشهای یک سیستم قدرت به هم پیوسته وبزرگ سیستم توزیع انرژی الکتریکی است . حفاظت از سیستم قدرت وتجهیزات بزرگ وکوچک آن یکی از مهمترین وظایفی است که باید به بهترین صورت انجام پذیرد تا ثبات ، پایداری وفعالیت دائم سیستم تضمین شود . این مسائل بویژه در سیستم توزیع انرژی الکتریکی که پیچیده ترین بخش در یک سیستم بزرگ قدرت به شمار می آید ، از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که از یک سو بیشترین خطا ها واشتباهات در سیستم توزیع رخ می دهد و از سوی دیگر ارتباط نز دیک آن با مصرف کنندگان انرژی الکتریکی ضرورت عملکرد صحیح ومداوم آنرا بیشتر می کند. این امر نهایتاً به یک سرویس خدمات رسانی الکتریکی با پیوستگی بیشتر وکیفیت بهتر تغذیه خواهد انجامید . برای تضمین عملکرد یک شبکه توزیع در محدوده معین جهت حفظ ایمنی و استحکام بخشهای منفرد تجهیزات شبکه ودر کل شبکه قدرت یک سیستم حفاظتی هماهنگی شده مناسب ، ضروری است .
در این مقاله به بررسی پدیده کرونا ، عوا مل بوجود آمدن آن ، پیامدهای منفی وجود کرونا برروی شبکه های برق و عملکرد دوربین های کرونا ی موجود خواهیم پرداخت.