سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

فردین بوستانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
نوذر سامانی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

تغذیه مصنوعی در افزایش منابع آب زیرزمینی و استفاده بهینه از سیلابهای هدر رونده اهمیت ویژه ای داشته و به روش های مختلفی چون پخش سیلاب، گوراب ها، استخرها، نهرهای تغذیه و چاه های تزریق صورت می پذیرد. در این تحقیق، ضمن مطالعه و بررسی تعدادی از طرح های تغذیه مصنوعی در کشور از جمله، ایسین بندر عباس، هودلارستان، گره بایگان فسا، امامزاده جعفر گچساران، زیاران قزوین، ورامین و شرایط استفاده از روش های مختلف بررسی و همچنین جهت تٱمین اثر کمی آنها بر منابع آب زیرزمینی شبیه های رایانه ای تهیه و با استفاده از داده واقعی صحت آنها تٱیید گردیده است.