سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل درویشی –

چکیده:

درجامعه امروز تکنولوژی و اقتصاد در تعامل نزدیک با یکدیگر بوده و در واقع تکنولوژی عامل اساسی تعیین کننده ایجاد ثروت درکشور و کسب اعتبار در میان سایر کشورها می باشد و از انجا که تحقیقات، زیر بنای اصلی دستیابی به تکنولوژی می باشد بنابراین توجه به تحقیقات زمینه بهره مندی از مزایای تکنولوژی را فراهم خواهد کرد.
یکی از اجزای مهم فرایند تحقیقات، اعتبارات پژوهشی می باشد و به همین جهت سهم تحقیقات از درآمد ناخالص ملی در کشورهای مختلف همواره به عنوان یک شاخص مهم مورد توجه است. در کشور ما نیز نه فقط اهمیت این شاخص توسط مسئولان و صاحب نظران درک شده بلکه آن را مهمترین و اصلی ترین ابزار فعالیت های پژوهشی دانسته اند و به همین دلیل در بسیاری مقاله ها و اظهار نظرها، کمبود اعتبارات پژوهشی ، علت اصلی ضعف فعالیتهای پژوهشی تلقی شده است.
وزارت نیرو نیز به عنوان یکی از صنایع اصلی و زیر بنای کشور که ارایه کننده خدمات به بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی است، به منظور ارایه خدمات بهتر، نیازمند تحقیقات می باشد که خوشبختانه فعالیت های مناسب و درخور توجهی در این زمینه انجام شده و زیر ساخت های اصلی تحقیقات در بخش های مختلف صنعت آب و برق ایجاد شده است اما حرکت مستمر و کارکرد صحیح این سامانه مستلزم تامین اعتبارات مورد نیاز آن است.
در این مقاله سعی خواهد شد ضمن بررسی نحوه تامین اعتبارات تحقیقاتی در برخی از کشورهای جهان از جمله ایران، روش های ممکن تامین این اعتبارات در وزارت نیرو پیشنهاد شود.