سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد اسلامی نمین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهن
حسن هاشمی پور رفسنجانی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی شیمی
محمد رنجبر – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

ُنانو ذرات در اکسید تیتانیوم از فتو کاتالیتهای بسیار مهم در تصفیه آبها می باشد. این مواد با توجه به ماده اولیه ای که در تولید آن به کار می رود خواص و ویژگی های مختلفی بدست می آورند. سنگ معدن ایلمنت (ilmenite) ازجمله مواد اولیه قابل استفاده در تولید این نانو ذرات می باشد. که توسط فرایند لیچینگ توسط اسید کلریدریک و اسید سولفوریک تبدیلبه TiSO4 , TiCl2 تبدیل می گردند. این نانو ذرات بور عمده شامل آناتاس (annatase) و روتیل (rutil) می باشد که خاصیت فتوکاتالیستی اناتاس بیشتر است. در این بررسی چگونگی تولید و ویژگی های نانو ذرات حاصل از هر دو منبع مورد بررسی قرار گرفته است.