سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدالدین آقاجانی معمار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده مهندسی نساجی،یزد
محمد اسماعیل یزدانشناس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده مهندسی نساجی ،یزد
رامین خواجوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،گروه مهندسی نساجی،تهران

چکیده:

مادر این مجموعه روشهای تولید نانوذرات کلوییدی نقره را مورد مطالعه قرار دادیم و به روشهای متعددی برخورد نمودیم که برخی از انها را معرفی می نماییم دراین مطالعه روشهای زیر مورد بررسی قرار میگیرد. کاهش شیمیایی، احیا به کمک امواج اولتراسونیک، احیای فتوکاتالیتی، سنتز به کمک امواج ریز موج، احیای تابشی، احیای الکتروشیمیایی، سنتز فاز بخار نانوذرات، روشهای سبز جدید که هر دسته شامل روش یا روشهای جداگانه ایست. متذکر می شوم صرفا این روشها جهت تولید نانوذرات به کار نمی رود و می تواند روشهای دیگری نیز وجود داشته باشد. جهت ضدمیکروبی کردن پارچه پنبه ای ازمایش را در دماهای جوش و ۷۵درجه سانتی گراد و ۶۰درجه سانت یگراد و درد مای محیط و بازه های زمانی ۴۵ دقیقه و ۵ ساعت و همین طول غلظت های مختلف نانوذرات نقره ۱۵ppm,10ppm,50ppm,20ppm انجام داد و میزان ضد میکروبی شدن پارچه را از طریق تست هاله ای مورد بررسی قرار میدهیم.