سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پرویز حکمتی –
حمید پوربابا – گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ( وا

چکیده:

در اثر پیدایش اختلالات و تغیرات غیر طبیعی در قسمت فوقانی مجرای تنفسی صداهای متفاوت و ناهنجاری شنیده می شوند که عبارتند از : Gurgling . Roaring,Rasping,Gurgling هنگام بازدم به علت فلجی عضله کامی کام نرم بوجود می آید و سبب پوشیده شدن توام اپیگلوت و قسمتی از مجرای حنجره توسط آن می شود . Rasping طی عمل دم، بدلیل عدم کارکرد صحیح عضلات حلق،التهاب و گاهاٌ وجود تومور در این ناحیه ایجاد می شود و متعاقب آن دیواره حلق به سمت مدخل حنجره و خط میانی کلپس می کند . Roaring یک بیماری موتور نورون ناشی از فلج یکطرفه عصب راجعه سمت چپ ( نوروپاتی عود کننده سمت چپ ) می باشد که در بازدم و اکثراٌ در زمان حرکت چهارنعل، در حین کار و تمرین و طی تنفس عمیق تظاهر می نماید . به جهت رفع هریک از ناهنجاریهای مذبور روشهای جراحی نوینی توصیه می شود که برای درمان Gurgling می توان به برداشتن قسمت بالا آمده ی کام نرم بوسیله ایجاد شکاف در ناحیه حنجره و برای درمان Rasping به استفاده از داروهای ضدالتهاب و برداشتن بخش تغییر محل داده ( پیش آمده ) کام نرم و یا تومور از طریق طریق مثلث ویبورگ Viborg’s triangel اشاره کرد . همچنین با توجه به شایع بودن بیماری Roaring یا عارضه خرناس در اسبها می توان از روشهای متنوعی نظیر ونتریکولکتومی ( برداشتن مخاط ونتریکول ) ، لارینگوپلاستی ( جراحی ترمیمی حنجره جهت جلوگیری از کلپس غضروف آریتنوئید ) ، پیوند پایک عصبی – عضلانی درون عضله آریتنوئید پشتی فلج شده، آریتنوئیدکتومی ( برداشت قسمتی از غضروف آریتنوئید برای افزایش قطر
ریماگلوتایتیس ) و لیزر درمانی بهره برد . برای برطرف ساختن هریک از اختلالات فوق علاوه برآشنایی با کالبدشناسی ناحیه حلق و حنجره، شناخت و تمایز بین هر کدام از صداهای فوق ، به کارگیری صحیح تکنیکهای جراحی مربوطه ضروری است که در این مقاله در مورد هریک از آنها به تفضیل توضیح داده شده است .