سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهره محمدی – کارشناس مهندسین مشاورپژوهاب شرق مشهد

چکیده:

سپتاژبه لجن حاصل از سپتیک تانک ها ، چاه فاضلاب یا توالت های قابل حمل گفته میشود. حدود۹۹ – ۹۶% از این لجن را آب و مقادیر کمتری از آنرا فلزات سنگین، نیتروژن، فسفرو چربی تشکیل میدهد که از نقطه نظر بهداشتی میتواند خطرناک باشد و قبل از تخلیه در هر محیطی نیاز به تصفیه تکمیلی خواهدداشت.تصفیه ودفع سپتاژ درکشورهای پیشرفته دنیا تابع ضوابط و استانداردهای زیست محیطی می باشد در حالیکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران، هنوز استاندارد مناسبی وجود نداردوسپتاژبدون تصفیه توسط تانکرهای تحت پوشش بخشهای خصوصی حمل و دفع میگردد. با توجه به وضعیت موجود و مشکلات ناشی از آن، روشهای مختلف تصفیه و دفع سپتاژ(تصفیه مجزا ، مشترک و سایر روشها ) مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله مروری وبا انجام مطالعات کتابخانه ای، بررسی و جمع آوری تازه ترین اطلاعات موجود در مقالات علمی و سایتهای اینترنتی تهیه شده است.با توجه به منایع تولیدوکیفیت متغیرسپتاژ،ضروری است تا با انجام اقدامات مدیریتی مناسب،مطابق با استانداردهای بین المللی نسبت به تصفیه و دفع سپتاژ اقدام نمود تا علاوه برجلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی وبهداشتی ، از آن جهت مصارف کشاورزی استفاده بهینه نمود.