سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عاطفه حسن نیا – سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف
یدالله سبوحی – دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با پیشرفت صنعت گاز شبکه خطوط لوله انتقال گاز توسعه یافته اند . هزینه سوخت کمپرسورهای موجود در شبکه بخش عمده ای از هزینه عملیاتی سیستم را تشکیل می دهد . به همین دلیل در جهان تحقیق و بررسی های زیادی در زمینه حداقل سازی این هزینه صورت می گیرد . در این مقاله ابتدا خلاصه ای از کارهایی که در ارتباط با مدلسازی و حل ریاضی برای بهینه سازی سیستم کمپرسورهای موجود در خطوط انتقال گاز انجام گرفته آورده شده است که اکثراً بر پایه تکنیک برنامه ریزی پویا Dynamic programming (DP) می باشند . سپس دو روش به صورت مفصل تری شرح داده شده است . روش اول شامل مدلسازی و حل مساله در حالت پایا برای شبکه ای بر پایه ساختار چرخه ای است . روش دوم استفاده از مدل Relaxation برای حل مساله بهینه سازی را شرح می دهد . با استفاده از این روشها می توان فشارها و سرعت های جرمی و حجمی بهینه را برای حداقل کردن هزینه سوخت بدست آورد . در ادامه مقاله از جنبه ای دیگر جایگزینی نیروی محرکه کمپرسورها و به تبع آن سوخت مورد نیاز آنها مورد بررسی قرار گرفته است و مقایسه ای کمی و اقتصادی بر روی داده هایی از کمپرسورهای موجود در شبکه انتقال گاز ایران انجام شده است . نتایج با توجه به شرایط نشان دهنده ارجحیت استفاده از توربین های گازی به عنوان نیروی محرکه ایستگاه های کمپرسور موجود در شبکه خطوط لوله انتقال گاز است . همچنین بهینه نمودن
کارکرد عملیاتی کمپرسورها در جهت یافتن جریان ها و فشارهای بهینه به منظور حداقل کردن هزینه شبکه الزامی به نظر می رسد .