سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا صادقی – کارشناس بهداشت محیط
امیرحسام حسنی – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست و انرژی

چکیده:

یکی از روشهای ارزان قیمتتصفیه فاضلاب، برکه های تثبیت است که کاربرد آن ها د رمناطق دارای آب و هوای گرم در صورت وجود زمین کافی و ارزان قیمت بسیار مناسب می باشد. برکه های تثبیت از نظر هزینه های ساختمانی کم هزینه و از نظر کارهای ساختمانی ساده بوده و حداقل نیاز به تجهیزات الکترومکانیکال را دارامی باشند.