سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فتح ا… نوخواه –
فریدون درناپور –
تورج ایمانزاده –

چکیده:

دیاتومه ها موجودات تک سلولی هستند که بصورت تک تک ، کلنی و یا رشته ای مشاهده می گردند دارای غشاءها سیلیسی بوده و به راحتی زیر میکروسکوپ دیده می شوند و دارای کلروفیل c,aو همچنین کارتنوئید می باشند که رنگ زرد متمایل به قهوه ای دیاتومه ها به دلیل وجود این کارتنوئیدهای فراوان می باشد و در اثر تزریق مواد گندزدا (کلر) غشاء سلولی آن از بیت رفته و رنگ زرد کاملاً روشن محیط آب را فرا می گیرد مشاهده میگردد. جهت حذف رنگ ایجاد شده می توان با تزریق کلر اولیه (قبل از عمل انعقاد و لخته سازی) دیاتومه هارا غیر فعال کرده و توسط آهک و بنتونیت با ایجاد فلاکهای قابل ته نشینی دیاتومه ها و رنگ ایجاد شده توسط آنها را از محیط خارج کرد (پدیه جذب سطحی).
در فصل بهار و پائیز به علت کاهش یا افزایش دما که بصورت تدریجی نسبت به تابستان و زمستان اتفاق می افتاد. وزن مخصوص آب بیشتر شده و باعث جابجایی آب با لایه پایین که دارای وزن مخصوص سبک می باشد می گردد و تا زمانی که دمای این دو لایه به حد متعادل برسد این جابجایی اتفاق می افتد و این جابجایی باعث یکسان شدن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب و توزیع و اختلاط مواد مغذی یکنواخت در محیط می گردد وسبب افزایش فعالیتهای بیولوژی می شود. این پدیده از چندین سال پیش در آب پشب سد گیلارلو اتفاق می افتاد وجلبکهای کلروفیسه و سیانومینه و دیاتومه ها شروع به فعلایت می کردند و با افزودن کلی به عنوا ن ماده گندزدا به آب تولیدی به علت اینکه موجود غالب دیاتومه ها بودند آب رنگ زرد به خود میگرفت و جهت حذف رنگ ایجاد شده می توان با تزریق کلر اولیه (قبل از عمل انعقاد و لخته سازی) دیاتومه ها را غیر فعال کرده و با استفاده از آهک و بتونیت و فلاکهای ایجاد شده رنگ ایجاد شده را حذف نمود (جذب سطحی عبارتست از ته نشین کردن گونه های محلولی که به صورت آلوده کننده سطحی وجود دارند و در غیاب جذب سطحی در محلول باقی می مانند).