سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کبری پورعبدالله – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا امیدخواه – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون مصرف MTBE در کشور و آلایندگی این ماده لزوم بررسی روشهای حذف این ماده از آبهای سطحی و زیرزمینی به چشم می خورد . بررسی ها نشان داد ۴ روش به منظور حذف این ماده وجود دار د. این روشها شامل عریان سازی توسط هوا، جذب با استفاده از کربن فعال شده، اکسیداسیون شیمیایی و غشاهای فیبری میان تهی هستند که با توجه به شرایط محیطی و عملیاتی مورد استفاده قرار م یگیرند . در این مقاله این روشها بطورکلی بررسی شده و مزایا و معایب و زمان بکارگیری هر روش نیز ارایه شده است و مشخص شده است که روش عریان سازی و غشای فیبری میان تهی روشهای موثرتری هستند .