سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روزبه اقامجیدی – کارشناس ارشد ساز ههای آبی(شرکت مهندسین مشاور حاسب کرجی شیراز)
عباس تحقیقی – کارشناس ازه های آبی(شرکت مهندسین مشاور حاسب کرجی شیراز)

چکیده:

افزایش جمعیت انسانها در سراسر جهان وبه تبع آن افزایش تقاضا برای غذاباعث شده است که تغییراتی در ساختار (بهره وری از آب و خاک در دنیا ایجاد گردد . مسئله استحصال آب و عدم بازیافت آن RECYCLE) در کوتاه مدت باعث شده است به آب و روند استفاده از آن و سازه های جمع آوری و نگهداری از آب به صورت دیگری نگریسته شود . از عوامل بسیارمهم درحفظ منابع آب حفظ مخازن سدها و جلوگیری از ورود و کاهش فرسایش در بالادست مخازن (مدیریت رسوب ) می باشد .در این مقاله سعی شده است علاوه بر شناخت صحیح از عوامل موثر بر رسوبگذاری باروشهای مختلف براشت رسوب و تخلیه رسوبات در دلتاها و منابع آب (مخازن) به طور کامل بررسی شده و بر اساس موقعیت جغرافیایی و منطقه ای بهترین گزینه رسوبزدایی ارائه گردد