سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ماشاءاله خامه چیان – دانشگاه تربیت مدرس
حسن رحیمی – دانشگاه تهران
حمیدرضا سلوکی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

فرسایش سریع به وسیله آب یا پدیده آبشستگی در خاکهای واگرا امری طبیعی است.نحوه فرسایش در خاکهای واگرا به صورتی است که دربعضی شرایط می توان آن را در بررسیهای محلی مشخص کرد. علاوه برآن مانند اکثر پدیده های طبیعی محققان روشهای آزمایشگاهی مختلفی از قبیل آزمایش کرامب، هیدرومتری دوگانه، پین هول و روشهای شیمیائی را ابداع کرده اند، که در این تحقیق با مطالعه خاکهای واگرا در استان خوزستان و نمونه برداری از آنها این روشهای صحرائی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته اند.