سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی باباپور – گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه تعیین مختصات سه بعدی اشیا ومدل سازی سطح آنهابااستفاده ازتکنولوژی دیدماشینی ، به عنوان شاخه ای مهم از علوم مختلف مهندسی ، ازقبیل طراحی صنعتی ، مکانیک وعمران اهمیت خویش را درکنار توسعه به اثبات رسانده است . مساله مهم دراینجا ، میزان قابلیت اندازه گیری دقیق روشهای مختلف مطرح در این زمینه می باشد که خود وابسته به مدل ریاضی ،کالیبراسیون سیستم اندازه گیری وپیکربندی ایستگاهها می باشد . منظور ازپیکربندی ایستگاهها ، طراحی بهینه یک شبکه مرتبط از دوربینها ، منابع روشنایی ونقاط اندازه گیری می باشدکه امروزه توسط تعداد کمی ازمتخصصان تجربی صورت میگیرد.ازآنجا که مساله طراحی ، موضوعی پیچیده بوده وبطور کامل حل نشده است ایجاد سیستمی که بتواند این امررابادرجه بالایی ازانوماسیون حل نماید ، مو جب افزایش روش های موجود گردیده ونقش بسزایی درکاهش زمان وهزینه مطرح در این on-line , off-line روش ها خواهد داشت.دراین مقاله روش طراحی شبکه بهینه ، روشهای تارگت گذاری ،دوسیستم گنجانده شده است.