سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسین شاهسوندحسنی – بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، پ
محمدباقر رهنما – بخش آبیاری، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
ندیمه مژدگانی فر – بخش آبیاری، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
فخرالسادات مهدوی – بخش آبیاری، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده:

کشور ایران یکی از نقاط کم آب جهان به شمار می رود و با توجه به اینکه بیشترین میزان آب مصرفی درزمینه کشاورزی است، تحقیق بیشتر در مورد روشهای آبیاری زیر زمینی، قطره ایتراوا اهمیت ویژه ای پیدا میکند. این روشهای ابیاری آب را بصورت مستقیم در اختیار ریشهگیاه قرار می دهند و باعث کاهش تبخیر از سطح خاک می شوند از طرفی در ایران نواحی خشک و نیمه خشک زیادی وجود دارد بنابراین کشت گیاهانی که سازگار با شرایط کم ابی و مقاوم در برابر شرایط بد اقلیمی باشند اهمیت پیدا می کند. در این مطالعه سهروش آبیاری کوزه ای ، کپسول تراوا و قطره ای بر روی صفات مرفولوژی و رشد دانهالهای گیاه هوهوبا کولتیوار آریزونا در طرح بلوکهای تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج نشان داد بین روش آبیاری کپسول تراوا با روش کرتی و کوزه ای و قطره ای تفاوت وجود دارد یعنی کپسول نسبت به سایر روشها بیشتر آب مصرف کرده است . و با زدر این مقایسه روش قطره ای نسبت به کرتی و کوزه ای از نظر میزان آب مصرفی معنی دار شد ولی تفاوت بین کرتی و کوزه ای مشاهده نگردید رشد نهالهای هوهوبا در روش کوزه ای در مدت رشد ۴ ماه نسبت به بقیه روشها زیاد بود (۲۲/۸ سانتی متر) درحالی که در روش کرتی (شاهد) کمترین میزان رشد را نشان دادند.