سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نازنین خسروی – کارشناس مهندسی صنایع پژوهشگاه نیرو
امین معاضدی – کارشناس ارشد مهندسی برق-قدرت شرکت مشانیر

چکیده:

بی اغراق مهم ترین گام در برنامه مهندسی ارزش، آنالیز کارکرد می باشد، چراکه این گام، شناخت تیم مهندسی ارزش از سیستم مورد مطالعه را به حد کفایت و نهایت خواهد رساند. از این منظر، آنالیز کارکرد، در واقع یک ابزار توانا و سودمند جهت تحلیل سیستم در کلیه مباحث مهندسی صنایع بشمار می رود، و بدین لحاظ می توان قابلیت آنالیز کارکرد را فراتر از یک گام در مهندسی ارزش دانسته، آن را به عنوان یک تکنیک عمومی در تحلیل سیستم معرفی نمود. در این مقاله، سیستم ها یا پروژ ه هایی را که می توانند موضوع کار مهندسی ارزش باشند را در قالب چند کلاس طبقه بندی می کنیم. این طبقه بندی میتواند بر دو مبنا انجام شود:
الف) ماهیت سیستمی که مطالعه میگردد.
ب) هدفی که از مطالعه سیستم دنبال می شود.
در خلال این نوشتار ضمن بررسی هر یک از روش های آنالیز کارکرد و بیان ویژگیها و نقاط ضعف و قوت هر یک، به بررسی روش انتخاب تکنیک آنالیز کارکرد مناسب برای هر طبقه از موضوعات یا اهداف خواهیم پرداخت و خواهیم دید که در مواردی موضوع مورد مطالعه، و در مواردی هدف از مطالعه ما را به سمت انتخاب روش مناسب رهنمون خواهد ساخت.