سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود عامری – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدعلی صحاف – دانشجوی دوره دکتری مهندسی عمران

چکیده:

پارامترهای بدست آمده از ارزیابی روسازیها از ارکان اصلی سیستم مدیریت و نگهداری راهها می باشد و می توان با مدلسازی روند تخریب روسازی را پیش بینی نموده و با استفاده از ارزیابی سازه ای روسازیها به بررسی کفایت سازه ای و شناسایی وجود حفره ها و درزها، طراحی ضخامت روکش، حدود بارگذاری مجاز ، و عمر باقیمانده سازه روسازی پرداخت. در این مقاله ابتدا روشهای مختلف بررسی وضعیت و ارزیابی روسازی ها بررسی شده و سپس روش ارزیابی یابی سازه ای روسازیها مورد تحلیل قرار می گیرد. با توجه به هزینه زیاد و وقت گیر بودن اکثر روشهای ارزیاب سازه ای وضعیت روسازی راهها، آزمایشهای غیر مخرب بعنوان مناسب ترین روش معرفی میشوند. سپس بررسی جامعی برای استفاده از دستگاه FWD شده، قابلیت ها ودقت آن در ارزیابی غیر مخرب سازه ای روسازیهای صلب و انعطاف پذیر درمقایسه با دیگر روشها بررسی می شوند. در این مقاله به تاثیراتی که عوامل ذیل در نتایج بدست آمده از دستگاه FWD می گذراند، اشاره خواهد شد. از جمله این عوامل عبارتند از : بررسی اثر غیر خطی بودن رفتار لایه های روسازی، بررسی تاثیر عمق سنگ بستر بر حوضچه تغییر شکل بوجود آمده و در نتیجه ارزیابی خواص لایه ها، و بررسی تاثیر تغییرات دمایی درنتایج. همچنین کاربرد های بسیار مهمی که از خروجی های دستگاه FWD منتج می شود، توضیح داده خواهدشد. از این کاربردها می توان به موارد زیر اشاره کرد:استفاده از نتایج آزمایشهای غیر مخرب FWD در محاسبه عدد سازه ای روسازیها. استفاده از شاخصهای پارامترهای حوضچه تغییر شکل، و تنشها و کرنش ها و انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی المانهای محدود لایه ها و رگرسیون پارامترها و سپس ساخت مدلهای غیر خطی جهت تعیین خواص لایه های روسازی، شامل: مدوللایه های آسفالتی و سابگرید ، میزان تنش و کرنش در پایین لایه آسفالتی و سابگرید ، میزان تنش و کرنش در پایین لایه آسفالتی و بالای لایه سابگرید.