سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه جندی شاپور اهواز
مریم پازوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست – دانشکده محیط زیست دانش

چکیده:

پساب تصفیه فاضلاب جزء آب شیرین اما آلوده محسوب میشود که بسته به درجه تصف یه و استاندارد ملی و بین المللی با توجه به بحران کمی و کیفی آب میتوان جهت مصارف مختلف ازقبی ل
آبیاری محصولات کشاورزی و گلخانه ای ، تغذیه مجدد آب ز یرزمینی ، مصارف صنعتی جهت آب خنک سازی ، دیگ بخار و آب فرایند صنعتی ، استفاده های تفریحی در دریاچه های مصنوعی جهت قایقرانی و شنا ، پرورش آبزیان ، شرب حیوانات اهلی و وحشی ، استفاده شهری غ یرآشام یدنی نظی ر آب نما شهری ، آتش نشانی ، سیفون توالت و تهویه هوا و همچنین استفاده آشامیدنی غیر مستق یم و مستقیم استفاده نمود . با توجه به بحران کمبود آب و هزینه بهبود منابع آب و تصف یه آن در کشور میتوان از پساب تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی جهت مصارف مختلف شهری و غیرشهری استفاده نمود ، که نوع استفاده مجدد بستگی به کمیت وکیفیت فاضلاب خام ، درجه تصفیه مورد نیاز، هزینه تصفیه و نوع مقررات واستاندارد زیست محیطی دارد .
هدف از ارائه این مقاله علاوه بر معرفی روشهای مختلف استفاده مجدد از فاضلاب و درجه تصف یه مورد نیاز جهت تامین مقررات ، محدودیت واستاندارد زیست محیطی ، خطرات بهداشتی در کاربرد مجدد از پساب شهری و صنعتی مرور می گردد .