سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن آزادبخت – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مصطفی برقی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

میانقابهای مصالح بنایی به دلایل معماری و همچنین سازهای به صورت گستردهای در ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرند. توزیع این عناصر و همچنین میزان تأثیر آنها بر سختی و مقاومت جانبی ساختمانها عموماً در طول فرآیند طراحی نادیده گرفته میشود. بهبود عملکرد لرزهای ساختمانها نیازمند ارزیابی دقیق نقش میانقابها در پاسخ سازه نسبت به بارگذاری وارده میباشد. در تحقیقات صورت گرفته توسط محققان مختلف،فرضیات و تئوریهای متنوعی جهت مدلسازی رفتار میانقابها در نظر گرفته شده است. به همین نسبت مدلهای مختلفی نیز جهت مدلسازی سازهای میانقاب ارائه شده است. روابط مختلفی نیز جهت مدلسازی رفتار میانقابها به صورت یک المان قطری معادل معرفی شده است. در این روابط عموماً المان قطری معادل میانقاب به صورت یک عضو دو سر مفصل در نظر گرفته شده است. در این تحقیق روشهای مختلف مدلسازی میانقاب جهت محاسبات سازهای بررسی و به توضیح زمینه های کاربرد هر کدام از این روشها پرداخته شده است.