سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادره پورامینی – عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز و دانشجوی PhD مهندس محیط زیست دان
افشین تکدستان – عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز گروه مهندسی بهداشت محیط
نعمت الله جعفرزاده – عضو هیئت علمی گروه مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
اکبر باغوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه واحد بندرعباس.

چکیده:

در طی عملیات تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی ترکیبات مولدبو به وسیله تجزیه بیهوازی مواد آلی گوگرد دار و نیتروژندار تولید می‌شود که از ترکیبات فرار دارای وزن ملکولی نسبتا کم بوده و برخی از آنها علاوه بر بوی نامطبوع در غلظت مشخصی برای انسان کاملا سمی شناخته شده‌اند. ترکیبات بودار تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب می‌توان هیدروژن سولفوره و انواع ترکیبمرکاپتان نظیر (متیل مرکاپتان، اتیل مرکاپتان، اینوپروپیل مرکاپتان) و سولفیدهای آلی (دی اکسید سولفید، دی متیل سولفید و…) و تیوفن‌ها مثل الکیل تیوفن را نام برد.
با بررسی‌ها و بازدیدهای انجام شده در اکثر تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری و صنعتی کشور مشکل ناشی از بو و همچنین خطرات بهداشتی ناشی از بوهای تولید شده برای سلا مت کارکنان و اپراتورهای تصفیه خانه ها به قوت خود باقی مانده است. بنابراین لزوم کنترل بو در تصفیه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی الزامی است. از مهمترین روشهای کنترل بو در تصفیه خانه های فاضلاب می‌توان از اقدامات پیشگیرانه نظیر (تمیز کردن مکانیکی سیستم های جمع‌آوری، شستشوی مکرر واحدهای حذف شن و آشغال، کف روبی مکرر جهت حذف روغن، باز نگهداشتن منافذ صافی چکنده و کاهش کف در تانک هوادهی، تمیز نگه داشتن لوله ها و پخش کننده های هوا در سیستم لجن فعال و…) و روشهای تصفیه به منظور حذف بوهای آزاد شده، قبل از آزاد شدن در هوا نظیر استفاده از شوینده‌های تر، سوزاندن بو، جذب سطحی توسط کربن فعال و جاذب دیگر، تماس دهنده های ازن و فیلتراسیون بیولوژیکی و استفاده از سیستم‌های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب را نام برد.