سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور انبیاء –
احمد عطایی – رئیس پژوهش و توسعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز
حمید سپهریان – عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران، تهران
وحید گرشاسبی – دانشگاه علم و صنعت ایران، کارشناس مهندسی شیمی، تهران

چکیده:

از جمله مشکلاتی که امروزه صنایع نفت با آن مواجه هستند، آلودگیهای ناشی از پس ماندهای حفاری چاههای نفت می باشد. قوانین زیست محیطی موجود، شرکتها و کارخانجات را ملزم به کاهش اثرات منفی زیست محیطی این پس ماندها کرده است. یکی از مهمترین عوامل در کاهش اثرات منفی زیست محیطی پس ماندها صحیح انهاست بگونه ای که برخی مواقع هزینه های مورد نیاز در حذف آلودگیهای یک پسماند و یاکنترل انتشار آلودگیآن ، با اعمال مدیریت صحیح و ابتکاری به میزان چشمگیری کاهش پیدا می کند. در این تحقیق سعی شده است تا روشهای مدیریتی کاهش این آلودگیها مورد بررسی قرار گیرد.