سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا یاوری – کارشناس ارشد مهندسی عمران ( راه و ترابر ی )، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری

چکیده:

امروزه جهت ایمنی ترافیک و داشتن ترافیک و حمل ونقل سالم اصول سهگانه ۳E (مهندسی – آموزش – اجرای مقررات ) مورد قبول کارشناسان ترافیک می باشد که به صورت سه راس یک مثلث به هم مرتبط می باشند . در زمینه مهندسی ترافیک اقدامات فراوان نظیر اصلاح هندسی معابر ٬ تقاطع های همسطح و غیر همسطح ٬ میادین و . . . انجام شده و می شود و لی با توجه به این مطلب که عم ده مسائل ایمنی ترافیک به عامل انسانی بستگی دارد بنابراین مهندسی قادر به حل همه مشکلات ترافیک نیست . یکی از روشهای کنترل عامل انسانی آموزش و ارتقاء فرهنگ ترافیک از طریق آن ست که در این مقاله به آن پرداخته شده است .