سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا صافی – کارشناس ارشد، مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران،
حبیب ا… نصیری – استادیار، مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران، دان

چکیده:

تصادفات ترافیکی، پدیده ای تاسف بار است که تبعات ناشی از آن نه تنها بر صنعت حمل و نقل ، بلکه بر اقتصاد کل کشور تحمیل می گردد. یکی از مهمترین اقدامات برای شناسایی و کنترل این پدیده شوم محاسبه هزینه های ناشی از تصادفات ترافیکی در سطح ملی می باشد . رو شهای مختلفی برای محاسبه هزینه های ناشی از تصادفات ترافیکی در سطح ملی وجود دارد که بنا به شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سطح ایمنی در کشورهای مختلف این روشها متفاوت می باشد. در این مقاله تلاش می شود تا با بررسی روشهای مختلف، روشی مناسب و مقتضی برای محاسبه هزینه های نا شی
از تصادفات ترافیکی در ایران ارائه گردد.